Tác giả: Dung Trần

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Nhằm giúp các em học sinh thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton chúng tôi đã tuyển tập những công thức thường dùng. Chuyên đề tổ hợp và nhị thức Newton là một trong những chuyên đề học khó với nhiều

Một số Công thức lượng giác cơ bản và mở rộng thí sinh cần biết

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức lượng giác cơ bản và mở rộng, chúng tôi xin tuyển tập những công thức lượng giác thường dùng trong giải các bài toán thuộc theo chuyên đề. Chuyên đề Lượng giác là một trong những chuyên đề học khó khăn với nhiều học sinh

Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Để giúp các thí sinh có thể giảm tải áp lực thi phần hình học các giáo viên giảng dạy môn Toán đã tuyển tập những công thức thường dùng trong giải các bài toán thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện. Chuyên đề hình học không gian là một trong những chuyên đề

Công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân thí sinh cần nhớ

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức đạo hàm, nguyên hàm – tích phân các giáo viên giảng dạy môn Toán THPT tại Hà Nội tuyển tập những công thức thường dùng nhất. Chương trình Toán lớp 12 là chương trình có phần kiến thức chủ yếu trong bài thi Môn Toán