Tháng: Tháng Mười 2016

Giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp

18 ví dụ về sử dụng kỹ năng nhân liên hợp để giải phương trình vô tỷ của thầy giáo Nguyễn Văn Cường sẽ giúp các em học sinh hiểu thêm về cách giải phương trình vô tỷ chứa căn thức bằng phương pháp liên hợp. Lời giải chi tiết, rõ ràng và sau mỗi bài

Từ điển Toán học tiếng Anh bài số 1

Từ khi thống nhất đất nước cho tới nay Toán học Việt Nam không ngừng phát triển và có nhiều bước tiến vượt ra quốc tế. Chính vì vậy mà những cuốn từ điển Toán học tiếng Anh là vô cùng cần thiết. Hiện này, các cuộc thi Toán học diễn ra không chỉ hạn hẹp trong

Lý thuyết dãy số

Lý thuyết về dãy số, các khái niệm và tính chất của dãy số tăng, dãy số giảm, dãy số bị chặn 1. Định nghĩa dãy số a) Mỗi hàm số u xác định trên tập số nguyên dương N* được gọi là một dãy số vô hạn (gọi tắt là dãy số). Kí hiệu: