Tháng: Tháng Hai 2018

Sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai trong chứng minh bất đẳng thức

Người ta có thể sử dụng các tính chất của tỉ số, tính chất giá trị tuyệt đối và tính chất của tam thức bậc hai để làm các bài toán chứng minh bất đẳng thức. Các em hãy đọc lý thuyết và xem các ví dụ để hiểu rõ về phương pháp này. A.

Kỹ thuật biến đổi tương đương trong chứng minh bất đẳng thức

Kỹ thuật biến đổi tương đương là phương pháp được sử dụng thường xuyên trong chứng minh bất đẳng thức và tỏ ra rất hiệu quả. Phương pháp biến đổi tương đương được sử dụng như nào, các em hãy đọc tiếp dưới đây. 1. Kiến thức cần nhớ Giả sử ta cần chứng minh

Cách viết phương trình đường trung tuyến của tam giác

Muốn viết phương trình đường trung tuyến của tam giác ta cần hiểu rõ các khái niệm, tính chất và tọa độ trung điểm đoạn thẳng, tạo độ trọng tâm của tam giác. Trước tiên chúng ta cần nhắc lại lý thuyết, sau đó sẽ áp dụng vào ví dụ về viết phương trình đường trung