Tác giả: Dung Trần

Mức điểm cộng ưu tiên khu vực đối với thí sinh đạt từ 22,5 điểm sẽ giảm đi

Theo dự thảo quy chế tuyển sinh năm 2022 lần 2 của Bộ GD&ĐT, có những điều chỉnh về chính sách cộng điểm ưu tiên khu vực, cụ thể việc tính mức điểm ưu tiên với từng nhóm thí sinh lại được điều chỉnh theo mức điểm các thí sinh đạt được. Thí sinh thi