Chuyên mục: Lượng giác

Một bài toán lượng giác hay

Toancap3.com xin chia sẻ một bài toán lượng giác hay. Bài viết được sưu tầm từ blog nguyenanhtuan2011.wordpress.com. Cho và Giải phương trình sau: Lời giải 1: ( Theo maxmin ) Do Vậy: Lời giải 2: ( Theo longtoanlqc ) Không giảm tính tổng quát giả sử:(*) Xét hàm số: ,vì (*) và giải thiết

Thủ thuật giải bài tập trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính cầm tay (bỏ túi)

Thủ thuật giải bài tập trắc nghiệm lượng giác bằng máy tính cầm tay (bỏ túi) với các dạng bài tập lượng giác như: biến đổi lượng giác, giải phương trình lượng giác, tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số lượng giác... Các loại máy tính cầm tay hay máy tính bỏ