Chuyên mục: Tổ hợp và nhị thức Newton

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất

Nắm được công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton trong chương trình toán lớp 11 sẽ giúp thí sinh hoàn thành tốt bài thi của mình. Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác

Công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton

Nhằm giúp các em học sinh thuận tiện cho việc tra cứu các công thức hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp, xác suất và nhị thức Newton chúng tôi đã tuyển tập những công thức thường dùng. Chuyên đề tổ hợp và nhị thức Newton là một trong những chuyên đề học khó với nhiều

2 dạng toán nhị thức Newton thường gặp trong đề thi đại học

Nhị thức Newton là một trong những nội dung trong các đề thi đại học môn Toán từ xưa tới nay. Trong chủ đề này có 2 dạng toán cơ bản. Đó là: Tìm số hạng trong khai triển và ứng dụng của nhị thức Newton. A. KIẾN THỨC LIÊN QUAN Để có thể làm được các