Chuyên mục: Chưa được phân loại

Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng Bài 2: Phương trình đường tròn

Chào các bạn ! Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về phương trình đường thẳng, ở bài tiếp theo này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về Phương Trình Đường Tròn. Các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Các bài tập được