Thầy Nguyễn Bảo Vương đã soạn và tổng hợp ra dạng Bài tập trắc nghiệm cực trị trong đó có lý thuyết, cách làm cùng các ví dụ bài tập minh họa dễ hiểu. Phiếu ôn tập và giảng dạy gồm 4 phiếu: 1. Phiếu 1. Nhận biết – Bài tập trắc nghiệm cực trị