Toán 10

Chương III: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

1.Phương trình đường Elip
2.Phương trình đường tròn
3.Phương trình đường thẳng

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3