Thủ thuật giải toán bằng máy tính bỏ túi Casio

Tổng hợp các bài viết về thủ thuật giải toán bằng máy tính bỏ túi Casio bao gồm các máy tính: Fx 500 MS, FX570 MS, FX 500 ES, FX 570 ES, 570 ES Plus…

Mỗi bài viết là một ứng dụng của máy tính Casio vào giải Toán. Tùy từng trường hợp mà các em sử dụng để giúp cho việc giải Toán nhanh hơn.

Các em nhớ theo dõi bài viết, Toán cấp 3 sẽ tiếp tục cập nhật thêm các thủ thuật tại bài viết này.