Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio

Tài liệu Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio được tác giả Vũ Hồng Phong bổ sung nhiều phương trình mới với kỹ thuật “Đánh cả cụm”.

Tài liệu gồm 4 chuyên đề:

– Chuyên đề 1: Tìm biểu thức liên hợp

– Chuyên đề 2: Tìm nhân tử của phương trình

– Chuyên đề 3: Phương pháp thế trong thủ thuật sử dụng máy tính để tìm nhân tử chung hoặc tìm biểu thức trong nhân liên hợp khi giải phương trình vô tỉ

– Chuyên đề 4: Phương pháp cộng dùng trong thủ thuật máy tính cầm tay trợ giúp giải phương trình vô tỷ.

Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio

Lưu ý của tác giả:

+ Bài viết gồm 4 chuyên đề: 2 chuyên đề đầu là các thí dụ có hướng dẫn, 2 chuyên đề sau là lí thuyết hướng dẫn chi tiết
cách tìm biểu thức liên hợp hoặc tìm nhân tử cần xuất hiện trong phương trình của 2 chuyên đề 1 và chuyên đề 2
+ Do có nhiều phương trình mới lạ và phức tạp nên bài viết không là tài liệu để ôn tập cho các kì thi
+ Các PT trong bài viết thường phải dùng Casio hỗ trợ nên nó phức tạp hơn các dạng PT khác

Link xem tài liệu Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio – Vũ Hồng Phong:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueUTlvb1BTWHRDWWM/view