Thẻ: casio

Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio

Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio

Tài liệu Giải phương trình vô tỷ bằng máy tính bỏ túi Casio được tác giả Vũ Hồng Phong bổ sung nhiều phương trình mới với kỹ thuật “Đánh cả cụm”. Tài liệu gồm 4 chuyên đề: – Chuyên đề 1: Tìm biểu thức liên hợp – Chuyên đề 2: Tìm nhân tử của phương […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3