Tính giá trị của hàm số tại một điểm bằng máy tính casio

Hoàn toàn có thể tính giá trị của hàm số tại một điểm bằng máy tính casio với các máy tính: FX 570MS, FX 570ES, FX570VN…

Tài liệu này được tác giả Lê Trung Tín, tổ Toán, trường THPT Hồng Ngự 2, tỉnh Đồng Tháp viết. Mời các em đọc dưới đây: