Thẻ: hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số là tài liệu được thầy giáo Trần Văn Tỏ – trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên biên soạn. Bài toán tìm giá trị max, min của hàm số, của biểu thức là một trong những nội dung quan trọng trong […]

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức

Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số để chứng minh bất đẳng thức là một trong những phương pháp căn bản để chứng minh các bất đẳng thức lượng giác và bất đẳng thức chứa ẩn. Muốn xác định được tính đơn điệu của hàm số, người ta thường phải sử dụng đạo hàm. Nói […]

Phương pháp giải các bài toán phần khảo sát hàm số và bài tập áp dụng

Phương pháp giải các bài toán phần khảo sát hàm số và bài tập áp dụng

Trong các bài toán phần khảo sát hàm số ở các đề thi chúng ta thường thấy có nhiều dạng bài. Và sau đây là các dạng đó. Các mục với các dạng bài toán được giới thiệu: 1. Bài toán về đồng biến và nghịch biến – Xét sự đồng biến, nghịch biến – Tìm […]

Toán cấp 3 © 2007 Toán cấp 3