Thẻ: hàm số

Phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số - Đại số 10

Bài viết này Toancap3.com đưa ra phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ của hàm số. Giúp các em học sinh khối 10 học tốt môn đại số 10. Lý thuyết về hàm số chẵn, hàm số lẻ được nêu ra bằng định nghĩa. Sau đó là phương pháp chứng minh tính chẵn, lẻ qua

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số

Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của biểu thức bằng phương pháp hàm số là tài liệu được thầy giáo Trần Văn Tỏ - trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên biên soạn. Bài toán tìm giá trị max, min của hàm số, của biểu thức là một trong những nội dung quan trọng trong