50 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

Toán cấp 3 gửi tới các em 50 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Giúp các em ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT quốc gia 2018.

Chú ý: Có đáp án ở cuối.