31 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số

31 câu trắc nghiệm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số là các câu trong đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2017 và các đề thi thử.