45 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án

45 câu trắc nghiệm tính đơn điệu của hàm số có đáp án là các câu trong đề thi môn Vật Lý THPT quốc gia 2017 và các đề thi thử.