Thủ thuật giải bài tập số phức bằng máy tính casio

Nguyễn Việt Anh đã biên soạn ra phương pháp giải nhanh bài tập số phức bằng máy tính casio giúp các em thi tốt bài tập trắc nghiệm số phức.