Chuyên đề ôn luyện bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ bài viết Chuyên đề ôn luyện bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn  .Bài viết này  gồm 28 trang, bao gồm tóm tắt lý thuyết, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn, giúp học sinh lớp 10 ôn luyện khi học chương trình Toán 10; tài liệu được biên soạn dựa trên nội dung Sách giáo khoa Toán 10 (tập 1) (Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống).

BÀI 3. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
2. BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
B – BÀI TẬP TỰ LUẬN.
DẠNG 1: Xác định bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Bài toán thực tế.
C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
DẠNG 1: Tìm nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
BÀI 4. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
A – TÓM TẮT LÝ THUYẾT.
1. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
2. BIỂU DIỄN MIỀN NGHIỆM CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN TRÊN MẶT PHẲNG TỌA ĐỘ.
3. ỨNG DỤNG CỦA HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
B – BÀI TẬP TỰ LUẬN.
DẠNG 1: Xác định hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Ứng dựng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
C – BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
DẠNG 1: Tìm nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 2: Miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
DẠNG 3: Ứng dựng của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.

chuyen-de-on-luyen-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an

Toán học là một môn khoa học thú vị. Nếu các bạn có yêu thích môn toán học ,các bạn có thể lựa chọn tuyển sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Sài Gòn với tổ hợp tăng cường toán , lý, hóa hoặc  toán, văn, anh