Bài tập bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẻ bài viết Bài tập bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn .Bài viết này  gồm 59 trang, bao gồm các dạng bài tập tự luận và trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình Toán 10 Cánh Diều, có đáp án và lời giải chi tiết.

BÀI 1. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
I. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
1. Mô tả miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Biểu diễn miền nghiệm của bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.

BÀI 2. HỆ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
PHẦN A. LÝ THUYẾT.
I. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
II. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
III. Áp dụng vào bài toán thực tiễn.
PHẦN B. BÀI TẬP TỰ LUẬN.
+ Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Bài toán thức tế; tìm GTLN – GTNN.
PHẦN C. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM.
+ Dạng 1. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Dạng 2. Bài toán thức tế; tìm GTLN – GTNN.

bai-tap-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-canh-dieu (1)

Toán học là một môn khoa học thú vị. Nếu các bạn có yêu thích môn toán học ,các bạn có thể lựa chọn tuyển sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Sài Gòn với tổ hợp tăng cường toán , lý, hóa hoặc  toán, văn, anh