Lý thuyết biểu đồ trong toán học

Lý thuyết biểu đồ trong toán học.

1. Khái niệm biểu đồ tần suất hình cột

Để mô tả bảng phân bố tần suất ghép lớp, người ta dựng các cột thẳng đứng (xếp liền nhau hoặc rời nhau) có chiều rộng cột hàng độ dài của lớp, chiều cao cột bằng tần suất của lớp tương ứng.

2. Khái niệm biểu đồ hình quạt

Vẽ đường tròn tâm O rồi vẽ các hình quạt có đỉnh O, góc ở đinh tỉ lệ với tần suất của các lớp. Hình biểu diễn trực quan bằng bảng phân bố tần suất như vậy gọi là biểu đồ tần suất hình quạt.

3. Đường gấp khúc tần suất là gì?

Trên mặt phẳng tọa độ xác định các điểm (Ci, fi) với i = 1, 2, 3, … trong đó Ci là giá trị đại diện của lớp thứ i, fi là tần suất của lớp thứ i. Đường gấp khúc nối các điểm (Ci, fi) theo thứ tự i = 1, 2, 3, … là đường gấp khúc tần suất.

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur