Bài tập trắc nghiệm BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn cơ bản – vận dụng cao

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh  xin chia sẽ bài viết Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai ẩn được biên soạn bởi thầy giáo Đặng Công Đức (Giang Sơn)

Tài liệu gồm 38 trang, được tuyển tập hệ thống bài tập trắc nghiệm bất phương trình – hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn mức độ cơ bản, vận dụng và vận dụng cao; giúp học sinh lớp 10 rèn luyện khi học chương trình Toán 10 chủ đề Bất Phương Trình Và Hệ Bất Phương Trình Bậc Nhất Hai Ẩn.

+ Cơ bản BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).

+ Vận dụng BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).

+ Vận dụng cao BPT – hệ BPT bậc nhất hai ẩn (phần 1 – phần 6).

he-thong-bai-tap-trac-nghiem-bpt-he-bpt-bac-nhat-hai-an-co-ban-van-dung-van-dung-cao (1)

Toán học là một môn khoa học thú vị. Nếu các bạn có yêu thích môn toán học ,các bạn có thể lựa chọn tuyển sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Sài Gòn với tổ hợp tăng cường toán , lý, hóa hoặc  toán, văn, anh.