Trắc nghiệm bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10

Trường phổ thông trung học thành phố Hồ Chí Minh xin chia sẽ bài viết  Trắc nghiệm bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn Toán 10 biên soạn bởi thầy giáo Lê Bá Bảo .Tài liệu gồm 34 trang, bao gồm kiến thức cần nhớ, bài tập tự luận và bài tập trắc nghiệm chuyên đề bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong chương trình Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống, có đáp án và lời giải chi tiết.

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y :
a. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn x, y có dạng tổng quát ax + by ≤ c( ax + by ≤c ; ax + by < c ; ax + by > c) trong đó a, b và  c là những số thực đã cho, a và b không đồng thời bằng 0, x và y là các ẩn số.
b. Biểu diễn hình học tập nghiệm của bất phương trình ax + by ≤ c . a ;b ;c ∈ R , a2 +b2 >0
+ Bước 1: Trên mặt phẳng  tọa độ Oxy, vẽ đường thẳng Δ :  ax + by = c.
+ Bước 2: Lấy một điểm  M0 ( x0 ;y0) ∉ Δ
+ Nếu ax0 + by0 < c thì nửa mặt phẳng bờ  Δ chứa M0 là miền nghiệm của bất phương trình ax +by ≤c.
+ Nếu ax0  + by0 > c thì nửa mặt phẳng bờ Δ không chứa M0 là miền nghiệm của bất phương trình
ax +by ≤c
2. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn
a. Hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn là một hệ gồm hai hay nhiều bất phương trình bậc nhất hai ẩn.
Cặp số (x0,y0)  là nghiệm của một hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn khi (x0, y0)  đồng thời là nghiệm của tất cả các bất  phương trình trong hệ đó.
b. Biểu diễn miền nghiệm của hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn trên mặt phẳng tọa độ.
+ Bước 1: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, xác định miền nghiệm của mỗi bất phương trình bậc nhất hai ẩn trong hệ và gạch bỏ miền còn lại.
+ Bước 2: Miền không bị gạch (không tô đậm) là miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
c. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của các biểu thức dạng F= ax + by,  (a ; b ∈ R) trong đó x,y nghiệm
đúng một hệ bất  phương trình bậc nhất hai ẩn đã cho.
+ Bước 1: Vẽ miền nghiệm của hệ bất phương trình đã cho.
+ Bước 2: Miền nghiệm nhận được thường là một miền đa giác. Tính giá trị của F ứng với x y là tọa độ các
đỉnh của miền đa giác này rồi so sánh các kết quả từ đó suy ra giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất  của biểu thức.
II. BÀI TẬP TỰ LUẬN
III. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

trac-nghiem-bat-phuong-trinh-va-he-bat-phuong-trinh-bac-nhat-hai-an-toan-10-knttvcs

Toán học là một môn khoa học thú vị. Nếu các bạn có yêu thích môn toán học ,các bạn có thể lựa chọn tuyển sinh lớp 10 tại trường trung học phổ thông Sài Gòn với tổ hợp tăng cường toán , lý, hóa hoặc  toán, văn, anh.