Cuốn sách Phương trình, hệ phương trình và bất phương trình lượng giác gồm 200 trang được tác giả trình bày rõ ràng, dễ hiểu.