Lý thuyết về Phép biến hình, các khái niệm về ảnh, hợp thành 1. Khái niệm phép biến hình Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phẳng với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt phẳng đó được gọi là phép biến hình trong mặt phẳng. Nếu kí hiệu phép biến