Bài viết này hướng dẫn các em cách tính bài toán thống kê trên máy tính điện tử bỏ túi Casio fx- 500MS và Casio fx- 570MS.