Chuyên đề bất đẳng thức Võ Quốc Bá Cẩn gồm các phương pháp chứng minh bất đẳng thức mới chưa được phổ biến. Gồm một số bất đẳng thức do tác giả tự sáng tạo và sưu tầm. Bất đẳng thức là một trong những vấn đề, dạng bài tập khó nhất nhưng rất hay