Ebook Tuyển tập 20 năm đề thi Olympic 30 tháng 4 Toán 11 là cuốn sách tuyển chọn các đề thi chính thức và các đề thi đề nghị của các trường tham gia 19 kì thi Olympic. Kì thi Olympic 30 tháng 4 do Sở Giáo dục và Đào tạo, trường THPT chuyên Lê Hồng