Đạt 9 điểm cho cả 3 môn là đỗ đại học tưởng như là điều không tưởng nhưng thực tế điều này hoàn toàn có thể xảy ra vào tuyển sinh năm 2017. Dự thảo tuyển sinh đại học cao đẳng năm 2017 sẽ bỏ điểm sàn điều đó đồng nghĩa với việc các trường được tự