Phương pháp dồn biến trong bất đẳng thức – Phan Thành Việt Nội dung: 1. Giới thiệu chung 2. Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được đối xứng 3. Phương pháp dồn biến bằng kĩ thuật hàm số 4. Bất đẳng thức 3 biến với cực trị đạt được tại biên 5. Bất đẳng