Ở bài viết này Toán cấp 3 cùng các em đi tìm cách viết phương trình đường phân giác trong tam giác. Chú ý là đường phân giác trong của tam giác. Để dễ hiểu, các em đi vào ví dụ thực tế với bài toán dưới đây. 1. Bài toán Viết phương trình đường