Thẻ: song song

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng

Phương pháp chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Ở bài này chúng ta sẽ áp dụng định lý đường thẳng song song với mặt phẳng để chứng minh đường thẳng song song với mặt phẳng Nếu đường thẳng a song song với một đường thẳng b nào đó nằm trên mặt phẳng (P)

Chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian

Để chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian chúng ta sẽ thực hiện qua các bước mà Toán cấp 3 thực hiện dưới đây. Trước hết các em cần phải nhớ các kiến thức về 2 đường thẳng song song trong mặt phẳng: khái niệm 2 đường thẳng song song, các định lý, tính