Toancap3.com xin gửi đến quý thầy cô và các bạn học sinh khối 11 bộ đề khảo sát chất lượng lần 2 môn Toán lớp 11 năm 2021 – 2022 Trường THPT Trần Phú, Tỉnh Vĩnh Phúc (Mã đề 101) kèm đáp án chi tiết các mã đề.   Đề thi KSCL Toán 11 năm