3150 câu trắc nghiệm môn toán 12 từ group Nhóm toán

Tổng hợp 3150 câu trắc nghiệm môn toán 12 từ group Nhóm toán bao gồm các câu hỏi trắc nghiệm được phân theo chuyên đề luyện thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học 2017.

3150 câu trắc nghiệm môn toán 12 từ group Nhóm toán

Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 này gồm có:

  • 350 câu Khảo sát hàm số
  • 600 câu Mũ và logarit
  • 600 câu Tích Phân
  • 350 câu Hình học không gian
  • 650 câu Oxyz

Các câu hỏi được soạn ra phù hợp với cấu trúc ôn tập kiến thức chương trình Toán 12, dành cho học sinh luyện thi THPT quốc gia và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng.

Link xem và download 3150 câu trắc nghiệm môn toán 12 từ group Nhóm toán:

https://drive.google.com/file/d/0B7uAMT9Yh6ueT2VkZ2lCQmlDOUk/view