Bài 2 (Chương 2): Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp

Ở số bài trước các giáo viên đã giới thiệu đến các em học sinh bài về Quy tắc đếm. Hôm nay các giáo viên sẽ tiếp tục tổng hợp các kiến thức cần nhớ và các bài tập vận dụng về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp thường gặp trong các dạng đề thi.

Ngoài Quy tắc đếm thì bài tổng hợp về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp cũng đang nằm trong các dạng đề thi mà nhiều các giáo viên giảng dạy toán lớp 11 đưa ra các điểm lưu ý với các em học sinh. Vì thế để nắm chắc dạng toán học này các em cần tổng hợp lại kiến thức cần nhớ, theo dõi kỹ các ví dụ minh họa và vận dụng thật tốt, đối chiếu lời giải với các bài tập sau đây:

Kiến thức cần nhớ về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp

Ví dụ minh họa về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp

Bài tập vận dụng về Hoán vị, Chỉnh hợp và Tổ hợp

Vẫn nằm trong chương 2 về phần Tổ hợp, xác xuất. Ở số bài tiếp theo chúng tôi sẽ tiếp tục tổng hợp và giới thiệu đến các em học sinh về phần Nị thức Niu – tơn. Các em học sinh chú ý quan tâm, theo dõi và nắm thật chắc kiến thức toàn chương cho mình.

Nguồn: toancap3.com