Bài tập nguyên hàm – tích phân – ứng dụng tính diện tích, thể tích (có lời giải)

Tài liệu gồm các các dạng lý thuyết, phương pháp giải và các bài tập nguyên hàm, tích phân, ứng dụng tích phân để tính diện tích, thể tích phục vụ cho kỳ thi THPT QG môn Toán.

 Nguyên hàm

Nguồn: toancap3.com tổng hợp