Bất đằng thức Schur và phương pháp đổi biến P,Q,R

Bất đằng thức Schur là một  bất đẳng thức mạnh và có nhiều ứng dụng. Tuy nhiên cần phải biết kết hợp với phương pháp đổi biến P, Q, R mới có hiệu quả.

Nội dung bài viết này bao gồm:

1. Định lý bất đằng thức Schur

2. Phương pháp đổi biến P, Q, R

3. Các ví dụ minh họa giải bài tập bất đẳng thức bằng cách sử dụng bất đằng thức Schur và kết hợp bất đằng thức Schur và phương pháp đổi biến P,Q,R để chứng minh bất đẳng thức có hiệu quả hơn