Các phương pháp tính tích phân kèm ví dụ minh họa chi tiết

Các phương pháp tính tích phân kèm ví dụ minh họa được trình bày chi tiết nhất giúp các em học sinh ôn tập chuyên đề tích phân được tốt.

Sau đây là các phương pháp giải toán tích phân cơ bản cần nắm vững:

1. Phương pháp đổi biến số

2. Phương pháp tích phân từng phần

3. Phương pháp tính tích phân bằng cách gián tiếp

Trong các phương pháp tính tích phân trên thì phương pháp đổi biến số được sử dụng nhiều hơn cả. Tuy nhiên, tùy từng bài toán mà chúng ta lựa chọn phương pháp cho thích hợp để giải bài toán một cách nhanh gọn và chính xác.

Dưới đây là chi tiết các phương pháp giải toán tích phân: