Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh

Toancap3.com chia sẻ tài liệu Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 của tác giả Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh.

Tài liệu dành cho học sinh lớp 12 ôn tập chuẩn bị cho kì thi THPT quốc gia.

Trong tài liệu này gồm có:

  • Tài liệu về tích phân
  • Tài liệu về số phức
  • Tài liệu về hình học không gian Oxyz
  • Tài liệu Đại số 12 chương 1
  • Tài liệu Đại số 12 chương 2
  • Tài liệu Hình học 12 chương 1
  • Tài liệu Hình học 12 chương 2

Link download hoặc xem tài liệu: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm Toán 12 – Nguyễn Phú Khánh, Huỳnh Đức Khánh.

https://drive.google.com/file/d/1b0QJiqJh4BHXJabFKdtsX__ec86gVdSi/view