Chia sẻ 04 đề ôn tập cuối kì 1 Toán 10 năm 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức – Hà Nội

Trường THPT Sài Gòn chia sẻ tuyển tập 04 đề ôn tập kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 năm học 2023 – 2024 trường THPT Việt Đức, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, tài liệu gồm 13 trang.

 1. Giới hạn chương trình
  Chương 3 + Chương 4 + Chương 5.
  2. Cấu trúc đề
  Hình thức 50% trắc nghiệm + 50% tự luận.
  A. Phần trắc nghiệm:
  1. Hệ thức lượng: 5 câu.
  2. Thống kê: 6 câu.
  3. Vectơ, phép cộng – trừ – nhân vectơ với một số: 9 câu.
  4. Vectơ trong mặt phẳng tọa độ, tích vô hướng của hai vectơ: 5 câu.
  B. Phần tự luận:
  + Hệ thức lượng trong tam giác.
  + Bài toán thống kê.
  + Bài toán về vectơ.
20-de-kiem-tra-cuoi-hoc-ky-1-toan-10-co-dap-an-va-loi-giai-chi-tiet (1)