Chia sẻ đề tham khảo cuối kì 1 Toán 10 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 10 đề tham khảo kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 10 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống (KNTTVCS) năm học 2023 – 2024 của sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa; đề thi cấu trúc 70% trắc nghiệm (35 câu) + 30% tự luận (04 câu), thời gian làm bài 90 phút.

Ma trận Đề tham khảo cuối kì 1 Toán 10 KNTTVCS năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Thanh Hóa:
1. Mệnh đề. Tập hợp.
1.1. Mệnh đề.
1.2. Tập hợp.
2. Hàm số bậc nhất và bậc hai.
2.1. Hàm số.
2.2. Hàm số y = ax + b.
2.3. Hàm số bậc hai.
3. Phương trình, hệ phương trình.
3.1. Đại cương về phương trình.
3.2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai.
3.3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn.
4. Vectơ.
4.1. Vec tơ và các phép toán cộng, trừ, nhân với một số.
4.2. Hệ trục tọa độ.
5. Tích vô hướng của hai vectơ.
5.1. Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0° đến 180°.
5.2. Tích vô hướng của hai vectơ.

de-tham-khao-cuoi-ki-1-toan-10-knttvcs-nam-2023-2024-so-gddt-thanh-hoa

Trường THPT Sài Gòn tuyển sinh lớp 10 hằng năm và tiếp nhận học sinh khối 10, 11, 12 chuyển trường với các môn học có thiên hướng học về ban tự nhiên. Phụ huynh, học sinh của Nhà tường có nhu cầu học vui lòng liên hệ hotline: 0812 217 217 để được tư vấn thêm.