Chương I – Tổng hợp những kỹ năng quan trọng trong Mệnh Đề Tập Hợp

Chào các bạn ! Trong bài này Toán cấp 3 sẽ đi liệt kê lại những vấn đề quan trọng nhất của chương Mệnh Đề và tập hợp, các khái niệm liên quan đến mệnh đề, tập hợp. Các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Các bài tập được bố trí sát với bài học trên lớp, Toán cấp 3 đã đưa ra các lời giải chi tiết thế nên khi cần các bạn có thể tự đọc, tự học dựa trên những gợi ý hay lời giải chi tiết mà hiểu được một phần kiến thức và cách áp dụng. Với những bài tập đầu tiên này dù không khó nhưng nó cũng làm các bạn tốn thời gian công sức nếu các bạn chưa quen áp dụng hàng loạt những công thức hay cách diễn giải mới. Toán cấp 3 hi vọng những gợi ý và lời giải chi tiết ở phía dưới sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn của mình. Hãy làm cho đến khi quen thuộc những bài này, sau đó có thể thử sức với những bài phức tạp hơn. Mở phần phía dưới là toàn bộ nội dung mà các bạn cần nắm được trong bài: “ Mệnh Đề Và Tập Hợp “