Chương I- Véc tơ – Bài 4: Hệ trục tọa độ

Trong phần này chúng ta sẽ học được các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Trong đó chúng ta quan tâm tới các phần chính như sau:

  1. Các cơ sở lý thuyết
  2. Các dạng toán thông dụng hay gặp
  3. Phương pháp giải toán
  4. Các bài toán mẫu
  5. Một số bài toán làm thêm

Lưu ý các vấn đề như:

  • Thế nào là độ dài đại số trên trục
  • Tọa độ của véc tơ tổng hiệu, k lần 1 véc tơ
  • Tọa độ trung điểm của đoạn thẳng
  • Tọa độ trọng tâm của tam giác