Chương II Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ

Trong phần này Toán cấp 3 sẽ giới thiệu sơ bộ và giải các bài tập cơ bản trong chương  II. Trong đó các bạn nên chú ý tới các lý thuyết cơ sở và các dạng toán thông dụng . Các bài tập được bố trí sát với bài học trên lớp, thế nên khi cần các bạn có thể tự đọc, tự học dựa trên những gợi ý hay lời giải chi tiết mà hiểu được một phần kiến thức và cách áp dụng. Những bài tập đầu tiên dù không khó nhưng nó cũng làm các bạn tốn thời gian công sức nếu các bạn chưa quen áp dụng hàng loạt những công thức hay cách diễn giải mới. Như vậy những gợi ý và lời giải chi tiết ở phía dưới sẽ giúp các bạn giải quyết các vấn đề này. Hãy làm cho đến khi quen thuộc những bài này, sau đó có thể thử sức với những bài phức tạp hơn. Mở phần phía dưới là toàn bộ nội dung mà các bạn cần nắm được trong bài: “Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ “

Nguồn: Trường cao đẳng y Dược Pasteur