Chuyên mục: Khảo sát hàm số

Phương pháp biện luận phương trình bằng đồ thị

Để biện luận phương trình (m là tham số ) bằng phương pháp đồ thị, ta tiến hành như sau: Biến đổi phương trình về dạng: Xét các hàm số: có đồ thị , hàm số có đồ thị   Giải thích : Khi đó phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị

Ở bài viết này Toancap3.com hướng dẫn các em phương pháp, cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm thuộc đồ thị có ví dụ minh họa. Cho đồ thị (C): y = f(x) và điểm Mo (xo; yo) ∈ (C). Viết phương trình tiếp tuyến (PTTT) của (C) tại điểm Mo Phương pháp: Từ ý

Cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm

Toán cấp 3 hướng dẫn các em cách viết phương trình tiếp tuyến tại một điểm. Phương pháp này được thể hiện qua các ví dụ minh họa có lời giải. 1. Khái niệm phương trình tiếp tuyến Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số y=f(x) tại điểm M0(x0;y0) là y−y0=y′(x0).(x−x0) Như vậy