Chuyên mục: Khảo sát hàm số

Mẹo tìm đường tiệm cận của đồ thị hàm phân thức

Tổng hợp lý thuyết đường tiệm cận hàm số và đưa ra các “mẹo” tìm đường tiệm cận giúp các em học sinh có lời giải đáp đúng cho phần môn Toán này. Lý thuyết đường tiệm cận của hàm số Lý thuyết đường tiệm cận của hàm số Để có thể học tốt phần

2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước

Từ các điều kiện để hàm số đơn điệu trên một khoảng cho trước chúng ta lập được ra 2 phương pháp giải bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. Có hai phương pháp chính để giải các bài toán về tính đơn điệu trên khoảng cho trước. PP1: Rút theo , rồi dựa

Phương pháp biện luận phương trình bằng đồ thị

Để biện luận phương trình (m là tham số ) bằng phương pháp đồ thị, ta tiến hành như sau: Biến đổi phương trình về dạng: Xét các hàm số: có đồ thị , hàm số có đồ thị   Giải thích : Khi đó phương trình (*) là phương trình hoành độ giao điểm của