Công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện

Để thuận tiện cho việc tra cứu các công thức tính diện tích xung quanh, diện tích toàn phần và thể tích khối đa diện, các giảng viên Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur đã tuyển tập những công thức thường dùng trong giải các bài toán thuộc chuyên đề thể tích khối đa diện.

Khối hộp chữ nhật

Khối chóp

Khối lăng trụ

Mặt cầu – Khối cầu

Mở rộng: Hình chỏm cầu

Hình trụ và khối trụ

Mở rộng:
a. Hình trụ cụt

b. Hình nêm
+ Loại 1

+ Loại 2

Hình nón – Khối nón

Mở rộng: Hình nón cụt

Nguồn: toancap3.com tổng hợp