Đáp án đề thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh

Toancap3.com sưu tầm đáp án đề thi môn Toán tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đáp án chính thức của Sở Giáo dục và Đào tạo TP HCM.

Dưới đây là đề thi và đáp án môn Toán trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Đề thi Toán:

Đáp án đề thi Toán tuyển sinh vào lớp 10 thành phố Hồ Chí Minh

Đáp án đề thi Toán: