Đề cương ôn tập Toán 10 học kỳ II năm 2017-2018

Đề cương ôn tập Toán lớp 10 học kỳ II năm học 2017-2018 nêu nội dung ôn tập và các bài tập Đại số và Hình học tự giải luyện tập.

Nội dung cần ôn tập:

  • Hệ phương trình bậc nhất một ẩn.
  • Điều kiện về nghiệm của phương trình bậc hai (có nghiệm, vô nghiệm, có hai nghiệm cùng dấu, trái dấu).
  • Thống kê: số trung bình, phương sai, độ lệch chuẩn của mẫu số liệu.
  • Lượng giác: Tính giá trị biểu thức, chứng minh hệ thức lượng giác, tính các giá trị lượng giáccủa cung, góc.
  • Hệ thức lượng trong tam giác (định lý cosin, hệ quả, định lý sin, công thức tính diện tích…)
  • Phương trình đường thẳng, phương trình đường tròn, phương trình tiếp tuyến của đường tròn.

Đề cương ôn tập Toán 10 học kỳ II năm 2017-2018-2