Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 12 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – một trong những trường THPT tốt nhất tại thành phố Hồ Chí Minh; đề thi gồm 04 trang với 50 câu hỏi và bài toán hình thức trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề; đề thi có đáp án mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Gia Định – TP HCM:
+ Cho hình lập phương có cạnh bằng 40a và một hình trụ có hai đáy là hai hình tròn nội tiếp hai mặt đối diện của hình lập phương. Gọi 1 2 S S lần lượt là diện tích toàn phần của hình lập phương và diện tích toàn phần của hình trụ. Tính 1 2 S S S.
+ Cho phương trình x x 9 2m 3 3 81 0 (m là tham số). Giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt 1 2 x x thỏa mãn 2 2 1 2 x x 10 thuộc khoảng nào sau đây?
+ Biết rằng đường thẳng y 4x 5 cắt đồ thị hàm số 3 y x 2x 1 tại điểm duy nhất; kí hiệu x y 0 0 là tọa độ của điểm đó. Tìm 0 y.

de-cuoi-ki-1-toan-12-nam-2022-2023-truong-thpt-gia-dinh-tp-hcm