Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng

Toancap3.com giới thiệu đến quý thầy, cô giáo và các em học sinh lớp 11 đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán 11 năm học 2023 – 2024 trường THPT Mạc Đĩnh Chi, thành phố Hải Phòng; đề thi có đáp án trắc nghiệm mã đề 101 102 103 104.

Trích dẫn Đề kiểm tra cuối kì 1 Toán 11 năm 2023 – 2024 trường THPT Mạc Đĩnh Chi – Hải Phòng:
+ Tam giác mà ba đỉnh của nó là ba trung điểm ba cạnh của tam giác ABC được gọi là tam giác trung bình của tam giác ABC. Ta xây dựng một bức tranh là dãy các tam giác 111 2 2 2 33 3 ABC ABC ABC sao cho ABC 111 là một tam giác đều cạnh bằng 3 và với mỗi số nguyên dương n ≥ 2, tam giác ABC nnn là tam giác trung bình của tam giác ABC nnn 111. Với mỗi số nguyên dương n, kí hiệu n S tương ứng là diện tích hình tròn ngoại tiếp tam giác ABC nnn. Tính tổng 1 2 n SS.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang với đáy lớn AB, đáy nhỏ CD. Gọi M là một điểm trên cạnh CD (α) là mặt phẳng qua M và song song với SA và BC. a) Chứng minh CD SAB. b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (α) và SAD.
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M N lần lượt thuộc đoạn AB SC. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Giao điểm của MN và (SBD) là giao điểm của MN và SI, trong đó I là giao điểm của CM và BD. B. Giao điểm của MN và (SBD) là giao điểm của MN và BD. C. Đường thẳng MN không cắt mặt phẳng (SBD). D. Giao điểm của MN và (SBD) là giao điểm của MN và SB.

de-cuoi-ki-1-toan-11-nam-2023-2024-truong-thpt-mac-dinh-chi-hai-phong

Các trường THPT tại TP Hồ Chí Minh cũng đã bắt đầu kiểm tra cuối học kỳ 1 năm học 2023 – 2024, các bạn học sinh lớp 11 có thể tham khảo cấu trúc đề thi trên để có kết quả tốt nhất.